โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
คณะผู้บริหาร

นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา