โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กันยายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรวัฒน์ จันทรลาภ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรศักดิ์ แดงวิไล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางเกศกาญจน์ ศรีสุวรรณ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางอัสมาวาตี ดอเลาะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2564