โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวน้ำทิพย์ เอมวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางนุสรา ปานยิ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสิรภา เหล่าสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอัลฟาธีร์ เดมะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวเฟาซียะห์ อาลีมามะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนูรีซาน ประสิทธิชัยวุฒิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววสุนันท์ เส้งสุ้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางนูรีมาส ประภาศิลป์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวอารินี อุสมันบาฮา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวต่วนโรสนานี เด่นดุดม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฐิฌากรณ์ อุดมเศรษฐ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอัยนี มาหามะ
ครูผู้ช่วย

นายศุกรีย์ แวสะแลแม
ครูผู้ช่วย

นางสาวหาดีบะห์ ยิงทา
ครู คศ.2

นางสาวนาอิหมะ หาสสีแม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4