โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางเตือนใจ จันทร์ไสย์
ครู คศ.3

นายประสงค์ สุขคำ
ครู คศ.2

นางสายใจ สุวรรณนิมิตร
ครู คศ.3

นางสาวนูรีซาน ประสิทธิชัยวุฒิ
ครู คศ.2

นางนุสรา ปานยิ่ง
ครู คศ.3

นางสาวดรุณี มณีสังข์
ครู คศ.3

นางสิรภา เหล่าสิงห์
ครู คศ.3

นายณัฐวุฒิ เนาวสินธ์
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรทิชา
ครู คศ.2