โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประสงค์ สุขคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนิตติยา ล้วนกล้า
ครู คศ.2

นายฮานาฟี หะ