โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
ผู้บริหาร

นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2021
ปรับปรุง 25/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 79193
Page Views 102769
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านมะรวด ปะนาเระ
2 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ
3 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก ปะนาเระ
4 โรงเรียนวัดมหิงษาราม ปะนาเระ
5 โรงเรียนบ้านนอก ปะนาเระ
6 โรงเรียนบ้านหัวคลอง ปะนาเระ
7 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) ปะนาเระ
8 โรงเรียนบ้านคลองต่ำ ปะนาเระ
9 โรงเรียนบ้านเคียน ปะนาเระ
10 โรงเรียนบ้านคลอง ปะนาเระ
11 โรงเรียนบ้านคาโต ปะนาเระ
12 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก ปะนาเระ
13 โรงเรียนบ้านบางหมู ปะนาเระ
14 โรงเรียนบ้านกลาง ปะนาเระ
15 โรงเรียนบ้านเตราะหัก ปะนาเระ
16 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ปะนาเระ
17 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ ปะนาเระ
18 โรงเรียนบ้านราวอ ปะนาเระ
19 โรงเรียนบ้านบางมะรวด ปะนาเระ
20 โรงเรียนวัดควน ปะนาเระ
21 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง ปะนาเระ
22 โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ปะนาเระ
23 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา ปะนาเระ
24 โรงเรียนบ้านท่าสู ปะนาเระ
25 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ ปะนาเระ
26 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ ปะนาเระ
27 โรงเรียนบ้านทุ่ง ท่าข้าม ปะนาเระ 073-499265
28 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม ปะนาเระ (073) 499021
29 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ บ้านกลาง ปะนาเระ -
30 โรงเรียนรัศมีสถาปนา สาคอบน มายอ
31 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต ยะหริ่ง
32 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ ยะหริ่ง
33 โรงเรียนบ้านจะรัง ยะหริ่ง
34 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ ยะหริ่ง
35 โรงเรียนบ้านตันหยง ยะหริ่ง
36 โรงเรียนบ้านตูเวาะ ยะหริ่ง
37 โรงเรียนบ้านมะปริง ยะหริ่ง
38 โรงเรียนบ้านแบรอ ยะหริ่ง
39 โรงเรียนบ้านท่าด่าน ยะหริ่ง
40 โรงเรียนบ้านบางปู ยะหริ่ง
41 โรงเรียนบ้านตะโละ ยะหริ่ง
42 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน ยะหริ่ง
43 โรงเรียนบ้านตาหมน ยะหริ่ง
44 โรงเรียนบ้านฝาง ยะหริ่ง
45 โรงเรียนบ้านเฑียรยา ยะหริ่ง
46 โรงเรียนบ้านบือเจาะ ยะหริ่ง
47 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม ยะหริ่ง
48 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ยะหริ่ง
49 โรงเรียนบ้านมูหลง ยะหริ่ง
50 โรงเรียนบ้านดาลอ ยะหริ่ง
51 โรงเรียนบ้านปุลากง ยะหริ่ง
52 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ยะหริ่ง
53 โรงเรียนบ้านใหม่ ยะหริ่ง
54 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล ยะหริ่ง
55 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี ยะหริ่ง
56 โรงเรียนบ้านตือระ ยะหริ่ง
57 โรงเรียนบ้านหนองแรต ยะหริ่ง
58 โรงเรียนบ้านบูดี ยะหริ่ง
59 โรงเรียนบ้านยือริง ยะหริ่ง
60 โรงเรียนยะหริ่ง ยะหริ่ง
61 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ ยะหริ่ง
62 โรงเรียนบ้านชะเอาะ ยะหริ่ง
63 โรงเรียนบ้านบาโลย ยะหริ่ง
64 โรงเรียนบ้านท่ากุน ยะหริ่ง
65 โรงเรียนบ้านบากง ยะหริ่ง
66 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย ยะหริ่ง
67 โรงเรียนบ้านท่าพง ยะหริ่ง
68 โรงเรียนบ้านลางา ยะหริ่ง
69 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 ยะหริ่ง
70 โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง
71 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง
72 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม ยามู ยะหริ่ง (073) 353460
73 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง หนองจิก
74 โรงเรียนบ้านใหม่ หนองจิก
75 โรงเรียนบ้านปะกาจินอ หนองจิก
76 โรงเรียนบ้านบางราพา หนองจิก
77 โรงเรียนบ้านควนคูหา หนองจิก
78 โรงเรียนบ้านดอนนา หนองจิก
79 โรงเรียนบ้านโคกโตนด หนองจิก
80 โรงเรียนรัชดาภิเษก หนองจิก
81 โรงเรียนบ้านสายหมอ หนองจิก
82 โรงเรียนบ้านบางทัน หนองจิก
83 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด หนองจิก
84 โรงเรียนบ้านเปียะ หนองจิก
85 โรงเรียนบ้านท่ายามู หนองจิก
86 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร หนองจิก
87 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ หนองจิก
88 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง หนองจิก
89 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ หนองจิก
90 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ หนองจิก
91 โรงเรียนวัดมุจลินทรวาปีวิหาร หนองจิก
92 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว หนองจิก
93 โรงเรียนบ้านควนดิน หนองจิก
94 โรงเรียนบ้านน้ำดำ หนองจิก
95 โรงเรียนบ้านดอนรัก หนองจิก
96 โรงเรียนบ้านปรัง หนองจิก
97 โรงเรียนบ้านโคกหมัก หนองจิก
98 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา หนองจิก
99 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ หนองจิก
100 โรงเรียนบ้านกาหยี หนองจิก
101 โรงเรียนบ้านแคนา หนองจิก
102 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง หนองจิก
103 โรงเรียนบ้านตลาดนัดต้นสะท้อน หนองจิก
104 โรงเรียนบ้านปะแดลางา หนองจิก
105 โรงเรียนบ้านไผ่มัน หนองจิก
106 โรงเรียนบ้านคลองช้าง หนองจิก
107 โรงเรียนวัดสุวรรณากร หนองจิก
108 โรงเรียนบ้านกาแลกูมิ หนองจิก
109 โรงเรียนบ้านยาบี หนองจิก
110 โรงเรียนบ้านค่าย หนองจิก
111 โรงเรียนพัฒนศึกษา หนองจิก
112 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ หนองจิก
113 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง หนองจิก
114 โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุบาล หนองจิก
115 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ หนองจิก
116 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง หนองจิก
117 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ หนองจิก
118 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ เมืองปัตตานี
119 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมืองปัตตานี
120 โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ เมืองปัตตานี
121 โรงเรียนบ้านกูวิง เมืองปัตตานี
122 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล เมืองปัตตานี
123 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เมืองปัตตานี 0-7333-6182
124 โรงเรียนเจริญศรีวิทยา เมืองปัตตานี
125 โรงเรียนบ้านกาฮง เมืองปัตตานี
126 โรงเรียนบ้านรามง เมืองปัตตานี
127 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ เมืองปัตตานี
128 โรงเรียนบ้านกาแลบือซา เมืองปัตตานี
129 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี
130 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย เมืองปัตตานี
131 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี
132 โรงเรียนบ้านสระมาลา เมืองปัตตานี
133 โรงเรียนบ้านจือโระ เมืองปัตตานี
134 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ เมืองปัตตานี
135 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ เมืองปัตตานี
136 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ เมืองปัตตานี
137 โรงเรียนอามานะศักดิ์ เมืองปัตตานี
138 โรงเรียนบ้านลดา เมืองปัตตานี
139 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ เมืองปัตตานี
140 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ เมืองปัตตานี
141 โรงเรียนบ้านกือยา เมืองปัตตานี
142 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ เมืองปัตตานี
143 โรงเรียนบ้านคลองมานิง เมืองปัตตานี
144 โรงเรียนจ้องฮั้ว เมืองปัตตานี
145 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ เมืองปัตตานี
146 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง เมืองปัตตานี
147 โรงเรียนบ้านสะบารัง เมืองปัตตานี
148 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด เมืองปัตตานี
149 โรงเรียนบ้านบานา เมืองปัตตานี
150 โรงเรียนเมืองปัตตานี บานา เมืองปัตตานี (073)414667
151 โรงเรียนบ้านปาเระ บาราโหม เมืองปัตตานี (073) 348350
152 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รูสะมิแล เมืองปัตตานี 073337667
153 โรงเรียนอิสลามสามัคคี ป่าบอน โคกโพธิ์
154 โรงเรียนปรีชาญาณวิทยา ป่าบอน โคกโพธิ์